La Pedra en Sec

El patrimoni que ens identifica.


Portada del llibre “La Pedra en Sec a la Fatarella”.

El terme de la Fatarella i els seus voltants ha estat modelat i dissenyat per fer apta la vida a uns pobladors que sembla que s’hi van establir a l’edat del bronze. Aquesta reconstrucció del
territori ha passat per diferents èpoques i amb diferents finalitats, des dels primers pobladors, que segurament es van preocupar només de construir alguns aixoplucs o algun giny per captar millor l’aigua, fins fa poc temps, just abans de l’entrada al món de la industrialització, en què s’han fet tot tipus de construccions per poder conrear millor les terres, per captar i conservar l’escassa aigua, tant de la pluja com del subsòl, construccions d’aixopluc i construccions preindustrials per obtenir materials indispensables per a la vida dels nostres avantpassats, com calç, guix, farina, etc. El denominador comú de totes aquestes construccions és el material i la tècnica emprada, la pedra en sec.

Aquestes construccions i el paisatge que generen són el patrimoni cultural més important que tenim. És el patrimoni que ens ha fet arribar on som, és el patrimoni que ens identifica.

Aquest patrimoni és el que volem estudiar, difondre i conservar des de la Fundació. No és estrany, doncs, que la nostra primera publicació hagi estat precisament La Pedra en Sec a la Fatarella.

La tècnica de la Pedra en Sec Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat