Llibre

TERRA I PEDRA : AGRICULTURA DE TRADICIONAL DE SECÀ

 

TERRA I PEDRA : AGRICULTURA DE TRADICIONAL DE SECÀ

Alba Gros Santasusana
Ediciones del Serbal i Fundació el Solà
1a edició: abril 2010 (català)
2a edició: maig de 2016 (català)
1a edició: agost 2016 (castellà)
Preu: 21 euros
El llibre fa un recorregut pràctic per les tècniques tradicionals que feien créixer pimentons i tomateres sense gota de reg, blat, ordi i civada amb l’ajut del matxo o la mula, i ametlles, avellanes, olives i vi allà on abans només hi havia el garrigar.