Preindustrials

Escampades pel terme hi ha nombroses construccions amb finalitats molt diverses i algunes de les quals no eren destinades a un ús estrictament agrícola.
Aquestes construccions, moltes d’elles efímeres, tenen un interès més etnogràfic o etnològic que no pas arquitectònic.
Totes elles estan relacionades amb processos productius preindustrials o artesanals vinculats a l’alimentació, la medicina, la construcció, etc

No Images found.