Que conformen el paisatge

El paisatge del terme de la Fatarella i els seus voltants l’ha modelat l’home, al llarg del temps, amb tota mena de construccions per adequar-lo a les seves necessitats.
Els camins i els marges, però, són bàsics en l’organització i l’articulació d’aquest paisatge.