Amics de la Fundació

Què vol dir ser amic?

Rebre informació

-Informació puntual de les activitats.
-Subscripció al butlletí Alfatara.

Accedir a diferents serveis

-Accés gratuït al Centre de Documentació i biblioteca.
-Préstec de material escrit i audiovisual.
-Descomptes en les publicacions.

Beneficiar-se en formació

-Descomptes en els cursos de formació organitzats per la Fundació el Solà.
-Descomptes en cursos organitzats per altres organitzacions públiques o privades.
-Descomptes en la participació en congressos nacionals, estatals i internacionals.

Poder participar com a voluntari

-Participar de forma habitual o quotidiana en les activitats i treballs de la Fundació.

Participar en les activitats

-Entrada gratuïta a les exposicions organitzades per la Fundació el Solà.
-Descomptes en les excursions i sortides organitzades per la Fundació el Solà.

Relacions internacionals

-Facilitar la relació amb associacions i organismes nacionals, estatals i internacionals.

Participació en la vida del Solà

-Proposar i suggerir activitats.
-Participar en els debats.
-Possibilitat de ser escollit membre del Consell Assessor de la Fundació el Solà.

Molt més que pedra en sec

La Fundació el Solà ha mantingut i mantindrà sempre un esperit participatiu. És per això que vol promoure la idea de fer-se Amic de la Fundació.
Els amics de La Fundació gaudiran de tot un conjunt de serveis informatius, entre els quals s’inclouen publicacions, documents bibliogràfics en tot tipus de formats, des d’imatges a vídeo; descomptes en cursos de formació impartits per la mateixa Fundació o per altres entitats; participació en activitats, exposicions, excursions, etc. Tot un món de possibilitats culturals és obert als amics de la Fundació.

Individual

quota general

individual


27€ / any

Reduït

quota per estudiants, aturats i

jubilats


22€ / any

Familiar

quota pare i/o mare amb fills

menors de 16 anys


35€ / any

Formulari de subscripció


    Formes de pagament

    Adreçant-se directament en horari d’oficina a la seu social de la Fundació (c. Vall d’Estudi), on es pot fer el pagament en efectiu o mitjançant xec nominatiu (a nom de Fundació el Solà).

    Per telèfon, trucant al 977 41 39 02, o per correu eletrònic elsola@fundacioelsola.com, donant les vostres dades i sol•licitant domiciliació bancària.

    Per correu, adjuntant un xec nominatiu.