Projecte Educatiu

Les oportunitats d’aprenentatge escolar i de lleure que ofereix un entorn com el de la Fatarella no s’esgoten en una sola activitat. Ben al contrari, la pluralitat de temàtiques mediambientals i patrimonials, les diferents maneres de tractar-les segons l’edat dels alumnes i els requeriments dels currículums de les seves diferents àrees i, sobretot, les possibilitats de col·laboració institucional que ofereix el terme, fan de la Fatarella un entorn especialment ric per a l’aprenentatge i l’educació.

La Fundació es proposa anar desenvolupant diferents propostes i activitats d’aprenentatge per les escoles i les entitats d’educació en el lleure. Des d’aquesta pàgina uns podeu descarregar les guies didàctiques que tenim elaborades actualment.

📋 Material descarregable, Servei Educatiu de la Terra Alta a partir dels llibres “El xiquet i el poble perdut” i el “Xirolet”: Xirolet i El Xiquet i el poble perdut

 

El cas de la desaparició dels marges

1. Presentació

«El cas de la desaparició dels marges» és el títol de la unitat didàctica en el marc de la qual es farà un itinerari pel terme de la Fatarella. Correspon a un curs de 5è o 6è de primària i s’hi articulen els continguts de Coneixement de l’entorn social i natural que fan referència a l’observació i la interpretació del paisatge, i també continguts de Llengua que són a la base de l’elaboració i la comunicació del pensament científic dels alumnes.

La sortida se situa en la fase de desenvolupament de la unitat didàctica i constitueix el nucli d’experimentació sobre el qual els alumnes construeixen els seus coneixements.

2. Característiques de les sortides d’Experimentació (.pdf)
3. Guió de continguts i relacions amb el projecte curricular (.pdf)
4. Objectius didàctics

Amb la realització d’aquesta unitat didàctica es pretén que els alumnes:

  • Aprenguin a identificar els elements naturals i humans del paisatge.
  • Aprenguin a relacionar els diferents elements del paisatge.
  • Valorin els elements del paisatge agrari tradicional com a patrimoni cultural.
  • Desenvolupin la capacitat d’establir relacions causa-efecte.

5. Mapa conceptual de la unitat (.pdf)

6. Metodologia

La unitat didàctica «El cas de la desaparició del marges» està concebuda a partir de tres elements metodològics combinats: l’aprenentatge a partir de la resolució de problemes en el seu vessant més proper a l’aprenentatge-servei, el treball cooperatiu i, finalment, la teoria de les intel·ligències múltiples.

Aquests tres referents es combinen per donar lloc a un plantejament de recerca en equips en què, a partir d’una demanda generada des de l’entorn social, la classe assumeix el compromís de donar resposta a una qüestió de recerca.

El professor transfereix el protagonisme en la recerca i la transmissió d’informació a «grups d’experts» que assumiran punts de vista disciplinaris per treballar en equips interdisciplinaris.

7. Guia didàctica pel professorat  (.pdf)
8. Quaderns de treball per l’alumnat  (.pdf)

Per a més informació dels punts 7 i 8, contactar amb la Fundació el Solà:

elsola@fundacioelsola.org

Telf. 977 41 39 02