Activitats

Fundació el Solà

CURSOS DE FORMACIÓ

La nostra implicació amb la gent de l nostre poble i comarca ha fet que sempre haguem tingut una preocupació per posar al seu abast els coneixements o les habilitats que d’alguna manera són difícils d’obtenir en aquestes contrades o que complementen les que ja s’hi desenvolupen d’una manera reglada.

Així, hem organitzat cursos de temes informàtics innovadors com el que hem fet recentment sobre xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). També ja fa bastants anys que a l’estiu fem cursos d’anglès de diferents nivells a joves impartits per persones de parla anglesa.

Alguns dels cursos que hem fet a la Fundació són:

  • El paper de les entitats no lucratives en l’actualitat. Gestió de les entitats sense ànim de lucre, obligacions legals i comptables, fiscalitat de les fundacions i les associacions.
  • Curs sobre com crear i mantenir una pàgina web.

Capítol a part són els cursos de formació de la tècnica de la pedra en sec.