Fundació el Solà

Vídeo UNESCO L’art de la pedra en sec